Dobbeltbeskatning 2024

Har man som person eller firma indkomst optjent i udlandet er det af stor betydning at undgå beskatning af denne i begge lande. For at undgå dette har Danmark indgået en række overenskomster med fremmede lande der fordeler beskatningsretten, og hvorledes landet der ikke har suveræn beskatningsret skal lempe i sin nationale skat. Se mere om dobbeltbeskatning i LV 2024-1.

Det er således af stor betydning, at kildestaten respekterer overenskomstens fordeling af beskatningsretten og gennemfører en eventuel beskatning korrekt. Specielt når Danmark skal lempe efter matching credit-princippet er det af stor betydning at vide hvor meget kildelandet ville kunne have beskattet med såfremt der ikke har været særlige nationale skattebegunstigelser.

Hvis der ikke findes en dobbeltbeskatningsoverenskomst med kildelandet kan man opnå lempelse i den danske skat efter ligningslovens § 33 og § 33 A.

 

Fastlæggelse af beskatningsret og lempelsesform

Som det første skal man i overenskomsten udfinde hvilket land der alene har beskatningsretten eller om begge lande kan beskatte indkomsten. Dette kan formuleres på forskellig vis, men i modeloverenskomsten formuleres det med "kan beskattes" og "kan kun beskattes". Førstnævnte formulering indebærer, at begge lande kan beskatte indkomsten, medens sidstnævnte formulering betyder, at enten bopælslandet eller kildelandet alene kan beskatte indkomsten. Se eksempler herpå i overenkomsten med Tyskland.

Art. 6, stk. 1 => både Danmark og Tyskland kan beskatte indkomsten

Art. 10, stk. 1 => Danmark har alene beskatningsretten

Art. 19, stk. 2 => Tyskland har alene beskatningsretten

Når Danmark alene har beskatningsretten skal Danmark ikke lempe i den danske skat. Hvis Tyskland derimod også må beskatte indkomsten eller alene har beskatningsretten er Danmark forpligtet til at lempe i sin skat. En variant af sidstnævnte er den såkaldte subsidiære beskatningsret. Se nærmere herom i afsnit D.D.1.2 i LV 2024-1. Et eksempel er Art. 26 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Hvordan dobbeltbeskatning undgås når begge lande kan beskatte indkomsten eller når Tyskland alene har beskatningsretten er fastlagt i Art. 24. I stk. 2 litra a), litra aa) og litra b) fastslås det, at hovedprincippet er creditlempelse. Når Tyskland derimod alene har beskatningsretten skal der lempes efter exemptionprincippet jf. litra f).

Det skal bemærkes, at hver enkelt indkomsttype lempes for sig. Det har speciel betydning når der lempes efter creditprincippet, idet f.eks. betalte skatter for bestyrelseshonorar ikke kan "anvendes" til lempelse for udbytter.

 

Beregning af lempelse

Selve beregningen af lempelsen i den danske skat sker for hver enkelt indkomstskat. Det betyder, at der skal beregnes lempelse i følgende skatter:

- Bundskat
- Topskat
- Kommuneskat
- Kirkeskat
- 27%-aktieskat
- 42%-aktieskat
- AM-bidrag
- Ejendomsværdiskat
- CFC-skat

Dette indebærer, at progressionen i den danske skatteberegning fastholdes. Disse komplicerede beregninger håndteres af skatteberegningsprogrammet Skat Nova der kan hentes som demoversion ved klik her.

 

Juridisk litteratur

Ved klik på følgende links får du adgang til litteratur der omhandler international beskatning og dobbeltbeskatning:

 

SAXO       Plusbog     BogOgIde

 

Kunstig intelligens

Noget af det første man kan gøre - hvis man har yderligere spørgsmål - kan være at spørge den kunstige intelligens der tilbydes i Bing AI:

Bing AI

Eksempelvis kan du søge som følger:

 

Eksperthjælp

Undertiden får du kun helt eller delvist svar på dit spørgsmål, ligesom Bing AI også kan opfordre til professionel bistand. Derfor finder du nedenfor en række professionelle rådgivere der specielt har kompetencer indenfor international beskatning og dobbeltbeskatning:

 

Postnr.

Virksomhed

Arbejdsområder

3000

DRACHMANN ADVOKATER I/S

International skatteret

7400

PARTNER REVISION

International skatteret

8000

Advokat Christian Falk Hansen

International skatteret

Er du interesseret i at blive optaget på listen under Eksperthjælp skriv venligst til: post@lovsamlingen.dk